Inschrijven

De deelnameprijs bedraagt 30 euro. 

U krijgt een e-mail met een bevestiging en de vraag om dit bedrag over te schrijven. 

Vragen in verband met de inschrijving: info@leifantwerpen.be. 

 

 

Symposium: Voor ik vergeet respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Dit invulveld leeg laten a.u.b.